Mobillogo

Integritetspolicy

Vi har som avsikt att vara transparenta med hur din information används och vill med den här sidan förtydliga detta. 

Som användare eller besökare av  vår webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. 

Personuppgiftsansvar

Staffan Svensson är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Vi ser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från vårt system.

Vilka uppgifter samlas in?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med Halmstad Fönster AB så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Användarinformation om hur du använder vår hemsida. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på min site, exempelvis vilka sidor du besöker.
 • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vänligen notera att personlig information som möjliggör identifiering av dig, eller annan känslig information, som du förser genom våra öppna forum eller andra öppna kommunikationskanaler såsom direktmeddelanden i sociala medier, kan komma att läsas och samlas in av andra. Exempelvis om du skriver en kommentar i sociala medier och lämnar ut uppgifter så att fler kan ta del av dem.

Varför samlar vi in dina uppgifter?

Halmstad Fönster AB samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att fullgöra, förbättra och anpassa våra tjänster, för att tillgodose dina önskemål och för att samla in statistik för att kunna utveckla vår webbplats. 

Hur samlas uppgifterna in?

Det vanligaste sättet för oss att få in personuppgifter är att du själv väljer att delge dem via mejl eller våra kontaktformulär. Det går alltid att i efterhand be oss ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från vår databas.

Informationssäkerhet

Halmstad Fönster AB ser allvarligt på informationssäkerheten och vi är angelägen om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Halmstad Fönster AB kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Cookies/Kakor

Vi samlar även in uppgifter via så kallade  “cookies”. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

 
Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Kontaktformulär

De uppgifter som du uppger i kontaktformuläret lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera din förfrågan och tillgodo se dig med den information du önskar.

Halmstad Fönster AB garanterar att dessa uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Genom att skicka förfrågan via kontaktformulär till oss så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Din förfrågan läggs upp i en mapp som bara behöriga personer har tillgång till.
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.

Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur vårt system, genom att kontakta oss. 

Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi lagrar.
 • Du har rätt till att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar oss från att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt.

Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se
 

Delning av information

Om du gör en beställning eller genomför ett köp hos oss kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hanteringen av din beställning och köp, baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

 • Leverantörer, tillverkare och distributörer av produkter och tjänster som vi säljer för att t.ex. få hjälp med supporttjänster såsom garanti, reparation och service. De personuppgifter som vi lämnar är dina kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. De personuppgifter som vi lämnar är dina kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Underleverantörer och samarbetspartners som anlitas inom ramen för din beställning och köp för att vi ska kunna leverera de produkter tjänster som vi avtalat om. De personuppgifter som vi lämnar är dina kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är identifikationsnummer.

Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.
För att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp så kommer också vi att lämna ut dina kontaktuppgifter till företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register. De uppgifter som lämnas ut är identifikationsnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.
För viss behandling av personuppgifter anlitar vi personuppgiftsbiträden. Detta gäller t.ex. molnleverantörer av IT-system och företag som hanterar vår IT-support. Vid anlitande av personuppgiftsbiträde säkerställer vi alltid att de endast behandlar personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner och för berättigade ändamål. Vi har skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden genom vilka det bla. säkerställs att personuppgiftsbiträdet tillämpar åtminstone motsvarande säkerhetsåtgärder som vi själva tillämpar samt att dina personuppgifter inte får behandlas för andra ändamål än de vi samlat in dem för.

Frågor angående integritetspolicyn

Om du har frågor eller synpunkter gällande vår integritetspolicy eller vår informationshantering, eller vill att vi delger dig vilka uppgifter vi har samt om du vill uppdatera uppgifter eller att vi raderar dina uppgifter från vår databas, vänligen kontakta oss via mejl till info@halmstadfonster.se. 

Staffan Svensson,
Halmstad Fönster AB